Gobernu organoak / Órganos de gobierno

Zuzendaritza / Dirección

Zuzendaritzarako aholkularitza Batzordeak / Comisiones de asesoramiento a la Dirección

Eskola Kontseilua / Consejo Escolar

Eskola Kontseiluaren Batzordeak / Comisiones del Consejo Escolar

Irakasleen Klaustroa / Claustro de Profesores

Mailako Irakasleen Taldeak / Equipos Docentes de Nivel

Mintegiak / Seminarios